Runristning UATA3019/65, L2012:541, Skepptuna 363 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runristning UATA3019/65, L2012:541
Foto av Runristning UATA3019/65, L2012:541
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… i minnet of Fastbjǫrn …

Visa originaltolkning och runtext

… …ʀ × fasbi… …

… …ʀ × fasbi… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, osäker position, (U ATA 3019-65), 0,55-0,85 m h (snett avslagen), 0,8 m br (NÖ-SV) och 0,4 m tj. Runhöjd 8 cm. I målad med blå färg. Ristningen vetter mot ÖSÖ.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Skepptuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Skepptuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.736662
Longitud: 18.05543
Lämnings-ID: L2012:541
Riksantikvarieämbetets ID: Skepptuna 363
Sveriges runinskrifter: UATA3019/65 (Upplands runinskrifter)
Plats: Fröby gravfält
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skepptuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:541