Runristning U967, L1941:4005, Vaksala 241:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runristning U967, L1941:4005
Foto av Runristning U967, L1941:4005
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

...till minne av sin far ...

Visa originaltolkning och runtext

… -au… …fti(r) : faþur (s)in : ku- (:) -…

… -au… …fti(r) : faþur (s)in : ku- (:) -…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, övre delen av 0,85 h, 0,7 m br och 0,05-0,15 m tj. Runhöjd 5-6 cm. Av sandsten. U 959. 2) Runstensfragment, 0,6x0,5 mst och 0,2 m tj. Runhöjd 9-10 cm. Granit. U 967. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


I vapenhuset
Vaksala kyrkas vapenhus vid Ö väggen. Nr 1 S om ingången till kyrkan. Nr 2 N om ingen.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.875965
Longitud: 17.686052
Lämnings-ID: L1941:4005
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 241:2
Sveriges runinskrifter: U967 (Upplands runinskrifter)
Plats: Vaksala kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Gråröd granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4005