Runristning U966, L1941:3348, Vaksala 116:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runristning U966, L1941:3348
Foto av Runristning U966, L1941:3348
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runstensfragment, 0,7 m h 0,9 m br inmurat i väggen. Inristatdel av en korsram. Av gråsten, (ristningen mot V). 2) Runstensfragment, i samma utbyggnads S gavel, 2 m från SÖ knuten och 2 m över marken, inmurad i väggen. Runstensfragment 1x0,8 m stort, ristningen består av ett kors varav två korsarmar saknas till hälften. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

2 m N om södra kapellets SV hörn, 1,2 m ovan marken i muren.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.875822
Longitud: 17.686404
Lämnings-ID: L1941:3348
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 116:2
Sveriges runinskrifter: U966 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3348