Runristning U960, L1941:3417, Vaksala 117:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runristning U960, L1941:3417
Foto av Runristning U960, L1941:3417
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hákon och Ástríðr gjorde … en duktig son. Han kallades Eiríkr. Herre Gud...

Visa originaltolkning och runtext

+ hakuno ⁑ auk ⁑ ostriþr ⁑ kirþu … ⁑ sun ⁑ snialan ⁑ saʀ × hit ×× iriks × kuþ × tr… …

+ hakuno ⁑ auk ⁑ ostriþr ⁑ kirþu … ⁑ sun ⁑ snialan ⁑ saʀ × hit ×× iriks × kuþ × tr… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 0,4 m h, 0,6 m br. Inskriften vetter mot N. Av gråsten.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vaksala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Inmurat i kyrkans N kormur, 6 m V om korets NÖ hörn, 4 m ovan markytan.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Vaksala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.876062
Longitud: 17.686636
Lämnings-ID: L1941:3417
Riksantikvarieämbetets ID: Vaksala 117:1
Sveriges runinskrifter: U960 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vaksala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3417