Runristning U96, L2015:5417, Sollentuna 91:1 i Sollentuna, Stockholm
Foto av Runristning U96, L2015:5417
Foto av Runristning U96, L2015:5417
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Holmsteinn och Forkunnr ... ...-fastr, deras fader. Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

× hulms[tain × auk × forku-r × --… …ast × faþur × sin ×] kuþ hialbi × ant × hans ×

× hulms[tain × auk × forku-r × --… …ast × faþur × sin ×] kuþ hialbi × ant × hans ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runstensfragment, gråskär granit 0,80+0,45 m vid basen och 0,85m hög. Runhöjd 8-9 cm. Runorna vetter mot Ö Ca 20 m Ö 25cg N omnr 1är 2) Rest sten, gråskär granit, 1,15+0,60 m vid basen och2,20 m hög. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränrygg park

Nr 1 ca 25 m S om infartsväg till Edsberg, ca 45 m Ö om landsväg

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Under B 141 beskrivs även U 108.

Vill du se flera runristningar i Sollentuna socken eller Sollentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.440922
Longitud: 17.950953
Lämnings-ID: L2015:5417
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 91:1
Sveriges runinskrifter: U96 (Upplands runinskrifter)
Plats: Edsberg
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Under B 141 beskrivs även U 108.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:5417