Runristning U95, L2015:4742, Sollentuna 110:2 i Sollentuna, Stockholm
Foto av Runristning U95, L2015:4742
Foto av Runristning U95, L2015:4742
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A … denna sten till minne av … hans ande §B …

Visa originaltolkning och runtext

§A … …in + þinsa + ifti(ʀ) … ant hans §B þartunki

§A … …in + þinsa + ifti(ʀ) … ant hans §B þartunki

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 0,50x0,50 m och 0,70 m h. Runhöjd ca 7-10 cm. Ristning på båda sidor. U95.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sollentuna socken i Sollentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

SÖ om kyrktorn

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Sollentuna socken eller Sollentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.466724
Longitud: 17.918296
Lämnings-ID: L2015:4742
Riksantikvarieämbetets ID: Sollentuna 110:2
Sveriges runinskrifter: U95 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sollentuna
Socken: Sollentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4742