Runristning U906, L1941:8133, Vänge 44:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runristning U906, L1941:8133
Foto av Runristning U906, L1941:8133
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Tíðfríðr lät resa stenen till minne av Holmgeirr, hennes son; och Karl och Mungerðr(?)/Mungeirr(?) till minne av sin bror."

Visa originaltolkning och runtext

[tiþfr]iþ · l[it · rita · stain · iftiʀ · hulmkiʀ · s… …n · u(k)| |k-rl · uk · munkir · at · broþur · sin ·]

[tiþfr]iþ · l[it · rita · stain · iftiʀ · hulmkiʀ · s… …n · u(k)| |k-rl · uk · munkir · at · broþur · sin ·]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment. Ljusröd granit 52x38 cm. 23 cm tjock. Ristningsytan vetter mot NV. Obetydlig del av runslinga ca 8 m bred. U 906. Vid inventeringstillfället kunde fragmentet ej återfinnas. Gårdens ägare, Gunnar Lindgren, lät 1969 riva stenmuren och fylla utområdet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vänge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:5 m SSÖ om mangårdsbyggnadens SÖ hörn (i framsidans förlängning).

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Vänge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.847085
Longitud: 17.442055
Lämnings-ID: L1941:8133
Riksantikvarieämbetets ID: Vänge 44:1
Sveriges runinskrifter: U906 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Vänge
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8133