Runristning U872, L1943:5046, Gryta 65:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runristning U872, L1943:5046
Foto av Runristning U872, L1943:5046
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… stenen reste …

Visa originaltolkning och runtext

… …a · st… …

… …a · st… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 0,26x0,24 m och 0,16 m tjockt. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"...a st..." De tre runorna har sannolikt varit del av orden resa stenen. Troligen hittades fragmentet något eller några år före 1938.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Gryta socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I vapenhuset i Gryta kyrka.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Gryta socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740892
Longitud: 17.347915
Lämnings-ID: L1943:5046
Riksantikvarieämbetets ID: Gryta 65:1
Sveriges runinskrifter: U872 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Gryta
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5046