Runristning U796, L1942:8047, Sparrsätra 20:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runristning U796, L1942:8047
Foto av Runristning U796, L1942:8047
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sægrímr lät (detta) klippa till minne av sin son Áfastr. Hlífsteinn skar dessa runor till minne av den gode tappre mannen.

Visa originaltolkning och runtext

+ se-rimr + lit + aku… …-t + sun sin + afast ++ lifsten + iuk runi + þsa + at + kuþon trek +

+ se-rimr + lit + aku… …-t + sun sin + afast ++ lifsten + iuk runi + þsa + at + kuþon trek +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, fragment, inmurad innantill i kyrkans S vägg. Svenska runurk, 80. Den är 1,08 m l och 0,4 m br. Runhöjd 7-10 cm. Ristningen vetter mot N. Kyrkan från ca 1310-1330, sakristian 1100-tal. 3) I Upplands runinskrifter s 393, nämns ännu en runsten i kyrkan, i N väggen, omnämnd endast av Burens: "i kyrkan i muren på norra sidan i yttersta gaveln". 2) Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sparrsätra socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Sparrsätra kyrka.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Sparrsätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.694254
Longitud: 16.975875
Lämnings-ID: L1942:8047
Riksantikvarieämbetets ID: Sparrsätra 20:1
Sveriges runinskrifter: U796 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Sparrsätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8047