Runristning U727, L1942:4204, Löt 2:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runristning U727, L1942:4204
Foto av Runristning U727, L1942:4204
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Þórir(?) och Ingifastr(?) och Spjóti och Spjallboði, de lät hugga denna sten till minne av Sveinn, deras gode far. Gud … hans själ … han …

Visa originaltolkning och runtext

…(r)iʀ ' auk ' iki-…-r ' auk ' sbiuti ' auk ' sbioulbuþi ' þaiʀ ' letu ' hakua stain ' (þ)…a ' at ' suain ' faþur ' sen ' kouþan ' kuþ … ' … -el… …s ' …n ' ha(n) …ni ' …

…(r)iʀ ' auk ' iki-…-r ' auk ' sbiuti ' auk ' sbioulbuþi ' þaiʀ ' letu ' hakua stain ' (þ)…a ' at ' suain ' faþur ' sen ' kouþan ' kuþ … ' … -el… …s ' …n ' ha(n) …ni ' …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristat block, granit, 3,5 m br, 2,5 m h. På NNV sidan ristningen. Runhöjd 6-11 cm. Uppmålad. U 727. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Löt socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Västsluttning från bergsområde, hagmark med slånbärssnår.

30 m SÖ om sämre brukningsväg, 5 m ÖNÖ om sämre brukningsväg.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Löt socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.549666
Longitud: 17.304979
Lämnings-ID: L1942:4204
Riksantikvarieämbetets ID: Löt 2:1
Sveriges runinskrifter: U727 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Löt
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4204