Runristning U64, L2012:316, Stockholm 1176 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runristning U64, L2012:316
Foto av Runristning U64, L2012:316
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… de lät göra landmärket till minne av …

Visa originaltolkning och runtext

…--u[iþatrik + o]k [gio]kuif[r] þøn litu kiar mirki i(f)(t)ir ar-- -tur[æiþ] : [oæ]…

…--u[iþatrik + o]k [gio]kuif[r] þøn litu kiar mirki i(f)(t)ir ar-- -tur[æiþ] : [oæ]…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Del av runristad gravhäll av rödbrun sandsten, signum U 64. Trapetsoid, 1,22 m l & 0,74 m br över mittersta delen. Nederdelen saknas. I mitten ett enkelt långskaftat kors. Inskriptionen längs kanterna är sliten och svårläst, endast "þön litu kiar mirki iftir" tydligt utläsbart.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


I vapenhuset
I vapenhusets NV hörn intill ingången till kyrkan.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Ett mindre fragment påträffades i kyrkogårdsmuren 2014.

Vill du se flera runristningar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391592
Longitud: 17.911538
Lämnings-ID: L2012:316
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 1176
Sveriges runinskrifter: U64 (Upplands runinskrifter)
Plats: Spånga kyrka
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runristning
Material: Rödbrun sandsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Medeltid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Ett mindre fragment påträffades i kyrkogårdsmuren 2014.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:316