Runristning U576, L2017:5172, Estuna 32:2 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runristning U576, L2017:5172
Foto av Runristning U576, L2017:5172
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

…-bjǫrn och … till minne av …

Visa originaltolkning och runtext

…þbiarn + (a)… … at + (m)…

…þbiarn + (a)… … at + (m)…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, röd till brun sandsten, 5 stycken, fastsatta påväggen med järnkrampor.
Anmärkning: Stigluckan har en lång,versifierad inskrift på V sidan. Den kan dock ej sägas vara minnesinskrift utan en kyrklig byggnadsdetalj. T

Runstensfragment, ojämnt rektangulärt intill 0,47 m lång, 0,37 m bred och 0,14 m tjock, visande 3 runor i en 0,11 m bred del av en slinga, dessutom dekor.

Enligt Upplands runinskrifter kan man fastslå att 32:2 (U 576B) och 32:3 (U576A) har tillhört samma runsten, eftersom full överensstämmelse mellan deras stenart, tjocklek, huggningsteknik, run- och skiljeteckensformer råder. Fragmentet upptäcktes 1930 på kyrkogården.

Enligt Upplands runinskrifter lyder de båda inskrifterna U 576A och B:"...-björn och ... efter ..."

Upptäckt och fastklamrad 1930.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Estuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogårdsmur

På stigluckans N innervägg

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Estuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.818258
Longitud: 18.651395
Lämnings-ID: L2017:5172
Riksantikvarieämbetets ID: Estuna 32:2
Sveriges runinskrifter: U576 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Estuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:5172