Runristning U575, L2017:5861, Estuna 32:4 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runristning U575, L2017:5861
Foto av Runristning U575, L2017:5861
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… hans(?) bror och … till minne av … Vénjótr …

Visa originaltolkning och runtext

… …rauþur : sain : auk : … …noar · at · … …-(t)ar : uini(u)… …y-…

… …rauþur : sain : auk : … …noar · at · … …-(t)ar : uini(u)… …y-…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, röd till brun sandsten, 5 stycken, fastsatta på väggen med järnkrampor.
Anmärkning: Stigluckan har en lång, versifierad inskrift på V sidan. Den kan dock ej sägas vara minnesinskrift utan en kyrklig byggnadsdetalj. T

Runstensfragment, ojämnt rektangulärt, 0,54 m lång, 0,37 m bred och 0,07 m tjock, visande 13 runor i en intill 0,08 m bred del av slinga.

Enligt Upplands runinskrifter hittades 32:4 (U 575A) och 32:5 (U 575B) 1929 och troligtvis är de båda fragmenten ristade av samme man och har tillhört samma runsten.

Enligt Upplands runinskrifter lyder de båda inskrifterna U 575A och B:"...broder sin och ... efter ... Vinjut ..."

Påträffad och fastklamrad 1929.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Estuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogårdsmur
Fastklamrade i stigluckan.
På stigluckans N innervägg

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Estuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.818258
Longitud: 18.651395
Lämnings-ID: L2017:5861
Riksantikvarieämbetets ID: Estuna 32:4
Sveriges runinskrifter: U575 (Upplands runinskrifter)
Plats: Estuna kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Ljusröd sandsten
Runristare: Vidbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Estuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:5861