Runristning U574, L2017:5182, Estuna 32:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runristning U574, L2017:5182
Foto av Runristning U574, L2017:5182
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Órœkja och Þóra(?) hade rest … mycket markerat på stenen(?) …

Visa originaltolkning och runtext

+ orikia × auk + (þ)(u)-- ---(u) + raisa × … …rkiþi × mart a stai… …(a)-m

+ orikia × auk + (þ)(u)-- ---(u) + raisa × … …rkiþi × mart a stai… …(a)-m

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, röd till brun sandsten, 5 stycken, fastsatta på väggen med järnkrampor. Anmärkning: Stigluckan har en lång, versifierad inskrift på V sidan. Den kan dock ej sägas vara minnesinskrift utan en kyrklig byggnadsdetalj. T

Runstensfragment, rektangulärt, 1,07 m lång, 0,59 m bred och 0,09 m tjock, visande 3 olika delar av en ormslinga med huvud. I slingan, som är 0,09 m bred, återfinns 33 runtecken.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Orökja och Tora läto resa (stenen) ... ristade mycket på stenen."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Estuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogårdsmur

På stigluckans N innervägg

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Estuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.818258
Longitud: 18.651395
Lämnings-ID: L2017:5182
Riksantikvarieämbetets ID: Estuna 32:1
Sveriges runinskrifter: U574 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Estuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:5182