Runristning U568, L2016:4973, Lohärad 99:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runristning U568, L2016:4973
Foto av Runristning U568, L2016:4973
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… detta till minne av Sigvaldi … son. … till minne av sin husbonde …

Visa originaltolkning

… þin… iftiʀ : sikualta : sun (:) … [aftir bonta sin] …-iʀ ·

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runstensfragment (U 569) (EM 1756:1 Erikskulle Museum)0,34x0,24x0,1 m st av röd sandsten. På ena sidan 4 runor ----.Funnen i mur vid Lohärads prästgård av Holmberg, Vik, Lohärad1924. 2) Runsttensfragment (EM 1756:2), 0,24x0,24x0,1 m st av rödsandsten med 3 runor på ena sidan P14. Funnen i visthusbod i VikLohärad vid auktion efter en man som haft arbete vod Lohäradsprästgård. Enligt S B F Jansson tillhör de båda fragmenten sammarunsten (U 569). De båda stenarna förvaras i Erikskullehembygdsmuseum, Söderby-Karls sn. 3) Runstensfragment, förkommet(U 568), med följande inskrift: ___ si hvarda sun ______ aftirborta sin___. Funnen i bakugnsmuren, prästgården. Numeraförkommet. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lohärad socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Lohärad socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.810282
Longitud: 18.559141
Lämnings-ID: L2016:4973
Riksantikvarieämbetets ID: Lohärad 99:1
Sveriges runinskrifter: U568 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Lohärad
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:4973