Runristning U535, L2015:894, Roslags-Bro 59:5 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runristning U535, L2015:894
Foto av Runristning U535, L2015:894
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

ha… …

ha… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, ljusgrå granit, 1,5 m h, 1,45 m br (VNV-ÖSÖ) vid basenoch avsvalnande upptill samt 0,25 m tj. Runristningen är anbragti den mycket jämna (slitna?) SSV sidan. Runhöjd 6-8 cm i enkelnedtill kopplad ormslinga. Flagninsskada i tredje runan intilläldre spricka. Uppmålning bortvittrad. Ca 10 m NNV om nr 1 ochinmurade vid golvet i vapenhusets NÖ inre hörn är 2) Runsten,ljusgrå granit, synligen 0,45x0,3 m, för övrigt dold av puts iväggen och tegelgolv. Runhöjd 6-7 cm. Uppmålad. Total storlek är1,27x0,96 m (enligt äldre mätning) 7 m SV om nr 2 och löst sälldinuti vapenhusets SV hörn är 3) Runstensfragment, grå granit0,6x0,25 nr och 0,15 m tj. Runhöjd 8 cm. 0,2 m SSÖ om nr 3 är 4)Runstensfragment 0,3x0,3 m (triangelöst) och 0,17 m tj. Runhöjd 6cm. 0,1 m ÖSÖ om nr 4 är 5) Runstensfragment, 0,4x0,25 m och 0,12m tj. Runhöjd 7 cm. Nr 4-5 står på kanten trappan till dophuset.Nr 3-5 kan mycket väl vara från samma sten. Alla uppmålade. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Roslags-Bro socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Nivå:5-20 m ö h. Kyrkogård o kyrk

Omedelbart SÖ om och intill SÖ kanten av kyrkans vapenhu

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Roslags-Bro socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.829572
Longitud: 18.736838
Lämnings-ID: L2015:894
Riksantikvarieämbetets ID: Roslags-Bro 59:5
Sveriges runinskrifter: U535 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Roslags-Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:894