Runristning U507, L2016:5693, Kårsta 75:2 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runristning U507, L2016:5693
Foto av Runristning U507, L2016:5693
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

hniastbmlʀ

Visa originaltolkning och runtext

…ia-t-mlʀ

…ia-t-mlʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1)Runsten, granit, ca 1,3 m h och 0,7-0,8 m br. Stenen är inmuradi V kyrkgavelns S del på ca 7 m höjd och 1 m ovanför takfoten.Stenen lugger horisontellt med fotsidan åt S, med ristningen motV. Runhöjd ca 6-8 cm. 2) Runstensfragment, ljus granit 0,6 m h,0,6 m br (Ö-V) och 0,3-0,4 m tj. Runhöjd 10 cm.Stenen blevfunnen år 1939 vid Broby tegelbruk och fördes samma år tillkyrkogården. Bevakas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Kårsta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

Nr 1 är: V kyrkgavelns S hörn (ca 7 m över markytan). Nr 2 äromedelbart S om kyrkogårdsmur och 1 m V om ingång tillkyrkogården

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Kårsta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.652775
Longitud: 18.240837
Lämnings-ID: L2016:5693
Riksantikvarieämbetets ID: Kårsta 75:2
Sveriges runinskrifter: U507 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Kårsta
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5693