Runristning U416, L2016:8125, Norrsunda 27:4 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runristning U416, L2016:8125
Foto av Runristning U416, L2016:8125
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… stenen reste …

Visa originaltolkning och runtext

…-- raisa · stain …

…-- raisa · stain …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten = U 413 barhäll m ruininskrift av gråsten 1,7 m l, 0,7m br och 0,12 m dj eller h. Runhöjd ca 0,12 m. 2) U 430. Runstenav gråsten 0,8 m h, 0,6 m br och 0,3 m dj. Runhöjd ca 0,08 m. Tvåytskador. 3) U 431. Runsten av gråsten ca 1,95 m h, 0,7 m br och0,2 m dj. Runhöjd ca 0,09 m. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Runstenarna är placerade i Norrsunda kyrkas vapenhus

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.593822
Longitud: 17.892678
Lämnings-ID: L2016:8125
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 27:4
Sveriges runinskrifter: U416 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8125