Runristning U415, L2016:7472, Norrsunda 27:5 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runristning U415, L2016:7472
Foto av Runristning U415, L2016:7472
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… hans far/bror.

Visa originaltolkning och runtext

… …ur sin

… …ur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten = U 413 barhäll m ruininskrift av gråsten 1,7 m l, 0,7m br och 0,12 m dj eller h. Runhöjd ca 0,12 m. 2) U 430. Runstenav gråsten 0,8 m h, 0,6 m br och 0,3 m dj. Runhöjd ca 0,08 m. Tvåytskador. 3) U 431. Runsten av gråsten ca 1,95 m h, 0,7 m br och0,2 m dj. Runhöjd ca 0,09 m. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Norrsunda socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Runstenarna är placerade i Norrsunda kyrkas vapenhus
I västra kyrkogaveln.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Återfunnet 1984.

Vill du se flera runristningar i Norrsunda socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.593922
Longitud: 17.892595
Lämnings-ID: L2016:7472
Riksantikvarieämbetets ID: Norrsunda 27:5
Sveriges runinskrifter: U415 (Upplands runinskrifter)
Plats: Norrsunda kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Återfunnet 1984.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Norrsunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:7472