Runristning U390, L2015:2184, Sigtuna 11:2 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runristning U390, L2015:2184
Foto av Runristning U390, L2015:2184
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sveinn [lät] resa denna sten till minne av ... sin far och Freydís till minne av Ulfr, hennes/deras husbonde. Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

× sua[i]… … …sa × s(t)ain --… …------… …- × faþur sin × auk × frau×tis + at × ulf × bona × sin × kuþ × h… … …ans +

× sua[i]… … …sa × s(t)ain --… …------… …- × faþur sin × auk × frau×tis + at × ulf × bona × sin × kuþ × h… … …ans +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


I Stadsparken
Ca 15 m Ö 30cg N om St Lars kyrkoruin (SÖ hörn) är 1) U 389flyttad till Sigtuna Fornhem (entré). Se nr 6:3! 2) Runsten,gråsten, fragment av, 1,2x0,2 m (Ö-V) och 1,3 m h. Inskr mot S.Runhöjd ca 8 cm, tid ant av Wessén U 390. Obs! Överdelen lös ochbör gjutas fast. Ca 19 m Ö 20cg N om 2 samt 1 m SSV om infart och5 m NV om gata är 3) Runsten, ca 1,5x0,5 m (SSV-NNÖ) (uppåtsmalnande i längd och tjocklek) och 2 m h. Inr mot ÖSÖ. Hittad1956, har legat som grundsten under St Lars nordmur. T

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Ett fragment funnet 1958 i kv. Handelsmannen, Stora torget, hårt trampslitet, troligen använt som trappsten.

Vill du se flera runristningar i Sigtuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.616955
Longitud: 17.720562
Lämnings-ID: L2015:2184
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 11:2
Sveriges runinskrifter: U390 (Upplands runinskrifter)
Plats: Sigtuna
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Ett fragment funnet 1958 i kv. Handelsmannen, Stora torget, hårt trampslitet, troligen använt som trappsten.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2184