Runristning U302, L2015:4855, Skånela 112:6 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runristning U302, L2015:4855
Foto av Runristning U302, L2015:4855
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ketilvé(?) och Ingríðr lät resa denna sten till minne av … Må Gud och Guds mor hjälpa (hans) själ.

Visa originaltolkning och runtext

-----ui · uk · ikriþr … · ris·a · stin · þina · ift… …(r) þiʀ · i · s--… … … …a(l)u · uk · kuþs · mþiʀ

-----ui · uk · ikriþr … · ris·a · stin · þina · ift… …(r) þiʀ · i · s--… … … …a(l)u · uk · kuþs · mþiʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, ljus granit, 1,82 m h, 0,88 m br och 0,53 m tj. På Nsidan är runslingan med 0,07 m h runor. U 297. 1,5 m V omkyrkdörr är : 2) Runstensfragment, granit, 1 m h, 0,6 m br och0,3 m tj. På N sidan är en runslinga, 0,07 m br. U 299. 1,5 m Ökyrkdörr är : 3) Runstensfragment, granit, 1 m h, 0,6 m br och0,3 m tj. På N sidan är en runslinga, 0,07 m br. U ? 5 m S omvapenhuset är: 4) Runsten, granit, 1,9 m h, 1,9 m br och 0,16 mtj. Runslingan som vetter mot N är 0,05-0,08 m br. U 295. I Vgaveln och inmurad i vägg är: 5) Runsten, rödfärgad sandsten, 1 mh, 1 m br. Runslingan som vetter mot V är 0,06-0,09 m br. U 296.3 m Nom nr 5 är: 6) Runstensfragment, granit, 1,15 m h och0,35-0,46 m br. Runslingan som vetter mot V är 0,08-0,09 m br. U303. 7) I S väggen och inmurad i innervägg är: Runstensfragment,granit, 0,1 m h och 0,3 m br. Runslingan som vetter mot N är ca0,1 m br. U ? T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Skånela socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

1) 15 m N om kyrkdörr

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Återfunnen 1953 i en strävpelare som sedan rivits.

Vill du se flera runristningar i Skånela socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.581178
Longitud: 17.948592
Lämnings-ID: L2015:4855
Riksantikvarieämbetets ID: Skånela 112:6
Sveriges runinskrifter: U302 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skånela kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering: Början av 1000-talet (oornerad)
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Återfunnen 1953 i en strävpelare som sedan rivits.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Skånela
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:4855