Runristning U26, L2017:9949, Hilleshög 38:3 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runristning U26, L2017:9949
Foto av Runristning U26, L2017:9949
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, röd sandsten, 0,98x0,75 m. Ristningen består av ett kors och därbredvid en djurbild. Inga runor.

Uppmålad 1987.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hilleshög socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård. Tomtmark

Inmurad i Ö sakristieväggen.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Hilleshög socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.390912
Longitud: 17.702613
Lämnings-ID: L2017:9949
Riksantikvarieämbetets ID: Hilleshög 38:3
Sveriges runinskrifter: U26 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Hilleshög
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9949