Runristning U23, L2016:818, Hilleshög 38:5 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runristning U23, L2016:818
Foto av Runristning U23, L2016:818
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sveinn lät resa stenarna till minne av ... sin far. Œpir ristade."

Visa originaltolkning och runtext

suain ' [lit] …ais- [·] st(a)ina …f… …ah ' faþur sin [·] ybiʀ [·] risti

suain ' [lit] …ais- [·] st(a)ina …f… …ah ' faþur sin [·] ybiʀ [·] risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, röd sandsten, 0,68x0,40 m. Runhöjd ca 5 cm. Överdelen till runstenen U 23.
Enligt Upplands runinskrifter lyder hela inskriften:"Sven lät resa stenarna efter ..., sin fader. Öpir ristade."

Uppmålad 1987.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hilleshög socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård. Tomtmark

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Hilleshög socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.390947
Longitud: 17.702503
Lämnings-ID: L2016:818
Riksantikvarieämbetets ID: Hilleshög 38:5
Sveriges runinskrifter: U23 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Hilleshög
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:818