Runristning U219, L2014:2306, Vallentuna 16:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runristning U219, L2014:2306
Foto av Runristning U219, L2014:2306
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Andorr/Arnþórr formade denna vackra sten ...

Visa originaltolkning och runtext

an(d)ur ⁓ (t)elht(i) þinna fakra sten : host '

an(d)ur ⁓ (t)elht(i) þinna fakra sten : host '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, 0,95 m l gående i lodrät riktning och runorna ärristade i tre på varandra liggande sandstenar räknat från och medden andra sandstenen nedifrån. Runhöjd 6-9 cm. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vallentuna socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:På den N sidan och intill kyrktornets NV hörn och 0,75 m ovanförstensockeln

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Vallentuna socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.531455
Longitud: 18.073608
Lämnings-ID: L2014:2306
Riksantikvarieämbetets ID: Vallentuna 16:1
Sveriges runinskrifter: U219 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Vallentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:2306