Runristning U115, L2017:878, Ed 148:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runristning U115, L2017:878
Foto av Runristning U115, L2017:878
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A … Finnviðr, Ragnfríðrs son, hade … §B … som ägde (dvs. var gift med) Ingigerðr och … §C … Kvikrs och Finnviðrs …

Visa originaltolkning och runtext

§A … finuiþr · sun · rahnfriþ · lit … §B …r · sum · hati · inkikiar · uk · t-… §C … …ir kuiks · uk · finui-… …

§A … finuiþr · sun · rahnfriþ · lit … §B …r · sum · hati · inkikiar · uk · t-… §C … …ir kuiks · uk · finui-… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runstensfragment, 5 st, 0,3-0,7 m st av granit. Uppmonteradeoch ingjutna i en halvsfärisk betongsockel, 1,8 m diam och 0,9 mh. Ca 90 m S 10cg Ö om nr 1 och ca 10 m V om hembygdsgårdens SVhörn är: 2) Fyndplats för runstensfragmenten, där de påträffadesår 1956 i en husgrund. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Grönområde

1) 2,5 m SÖ om gata och 15 m N om hyreshus SV gavel. (NV hörn

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Ed socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.519363
Longitud: 17.894462
Lämnings-ID: L2017:878
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 148:1
Sveriges runinskrifter: U115 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:878