Runristning U112, L2017:1138, Ed 73:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runristning U112, L2017:1138
Foto av Runristning U112, L2017:1138
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Ragnvaldr lät hugga runorna till minne av Fastvé, hans mor, Ónæmr\´ dotter, (som) dog i Eið. Må Gud hjälpa hennes ande. §B Ragnvaldr lät hugga runorna; (han) var i Grekland, var befälhavare för följet."

Visa originaltolkning och runtext

§A · rahnualtr · lit · rista · runar · efʀ · fastui · moþur · sina · onems · totʀ · to i · aiþi · kuþ hialbi · ant · hena · §B runa · rista · lit · rahnualtr · huar a × griklanti · uas · lis · forunki ·

§A · rahnualtr · lit · rista · runar · efʀ · fastui · moþur · sina · onems · totʀ · to i · aiþi · kuþ hialbi · ant · hena · §B runa · rista · lit · rahnualtr · huar a × griklanti · uas · lis · forunki ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristningar i jordfast block. Ca 5x3-4 m och 3 m h. 1) Ristningåt V, 1,9x0,9 (N-S). Runhöjden i runslingan är 0,08m. (RunornaRangvald rista. Han var i Grekland, han var krigarföljetshövding). 2) Ristning åt S, 1,9x1,1 m (lodrät). Runhöjden irunslingan är 0,08 m. (Rangvald lät rista runorna efter Fasdvi,sin moder, onäms dotter, hon dogi Ed. Gud hjälpe hennes ande).Runblocket ligger enl uppgift vid en forntida väg, som varitförbindelseled mellan bygderna kring Eds kyrka och bygderna S omEdsjön. Stigen kallas kyrkstigen. Se Raä n 157 Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ed socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ-sluttning av moränhöjd. Barr- och lövskog

Intill o omedelbart Ö om stig. Ca 25 m SV om Edsjön

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Ed socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.503203
Longitud: 17.867983
Lämnings-ID: L2017:1138
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 73:1
Sveriges runinskrifter: U112 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kyrkstigen, Ed
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Sten
Runristare: Olev
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1138