Runristning U1078B, L1944:8527, Bälinge 234:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runristning U1078B, L1944:8527
Foto av Runristning U1078B, L1944:8527
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… stenen som rests till minne av …

Visa originaltolkning och runtext

… …(i)sa ' stain ' ift… …

… …(i)sa ' stain ' ift… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment. Enligt Upplands runinskrifter påträffades fragmentet 1956 när kyrkans yttermurar skulle omputsas.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... resa stenen efter ..."

Troligen toppstycket till U 1073.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka

I korgavelns övre N del, 9,5 m ovan marken.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.946112
Longitud: 17.529183
Lämnings-ID: L1944:8527
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 234:2
Sveriges runinskrifter: U1078B (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8527