Runristning U1044, L1942:8753, Tensta 90:4 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runristning U1044, L1942:8753
Foto av Runristning U1044, L1942:8753
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ketill lät resa stenen … sin far; Gulla till minne av sin husbonde.

Visa originaltolkning och runtext

[kitil · lit raisa st…] … …þur sin k[ulha| |at bonta sin]

[kitil · lit raisa st…] … …þur sin k[ulha| |at bonta sin]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, av rödgranit, 1,9 m h, 1,5 m br (Ö-V) och 0,35 m tj.Inskrift mot S. Runhöjd 0,7 m. Den övre delen är något skadad. Runstenen är avslagen i 2 delar, men sammanfogad med cement och 1järnkrampa. 35 m S 40cg Ö om 1 är. 2) Runsten, gråröd granit 1,55m h, 1,45 m br (Ö-V) och 0,3 m tj. Inskrift mot S. Runhöjden är0,055-0,105 m. Stenen är troligen skadad i övre V hörnet. 15 m S10cg Ö om nr 1 är.3) Runsten, rödgranit, 1,8 m h, 0,9 m br (N-S)och 0,4 m tj. Inskrift mot V. Runhöjden är 0,05-0,075 m. Skadad iövre S hörnet. Omedelbart N om nr 1 är: 4) Runstensfragment av grå granit, 0,8x0,75 m st (Ö-V) och intill 0,35 m h. Runslingor anas, men är otydliga då de inte är imålade. Detta fragment förvarades tidigare i vapenhuset och kommer ursprungligen från Flotä. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Tensta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

1) Kyrkogård, 2) vägren, 3) vägren, 4) kyrkogård. Nivå 20-25 mö h.

1) 8,5 m Ö 30cg S om hörn vapenhus/långhus och 8 m Ö 40cg N om SÖ hörnet av vapenhus. 2) 32 m V 10cg S om kyrkogårdshörn. Omedelbart S om kyrkogårdsmur. 3) 20 m V om husknut.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Tensta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.040684
Longitud: 17.671961
Lämnings-ID: L1942:8753
Riksantikvarieämbetets ID: Tensta 90:4
Sveriges runinskrifter: U1044 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tensta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8753