Runristning U1032, L1942:1775, Lena 136:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runristning U1032, L1942:1775
Foto av Runristning U1032, L1942:1775
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sóti och Ingifastr lät resa stenen till minne av Ingjaldr och till minne av Ingvarr, deras goda fäder ..."

Visa originaltolkning och runtext

[suth]i auk · iki[fastr · litu] rita [stai]n ' iftiʀ × ikalt ' uk ' (f)[tiʀ ikhu]ar · fe[þr si]na · kuþa · i

[suth]i auk · iki[fastr · litu] rita [stai]n ' iftiʀ × ikalt ' uk ' (f)[tiʀ ikhu]ar · fe[þr si]na · kuþa · i

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, fragment av 1,2 m l och 0,35 m br. Runornas höjd är5-7 cm. 2) Runsten, fragment av, 1,2 m l och 0,55 m br. Runornashöjd är 7-8 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I grunden av hus. Nr 1 är i N långsidans grund, 1 m V om NÖ hörnet. Nr 2 är i Ö kortsidan, 4 m S om NÖ hörnet.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Lena socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.989427
Longitud: 17.718077
Lämnings-ID: L1942:1775
Riksantikvarieämbetets ID: Lena 136:2
Sveriges runinskrifter: U1032 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1775