Runristning U1027, L1942:2122, Lena 93:4 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runristning U1027, L1942:2122
Foto av Runristning U1027, L1942:2122
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och Ígull och Gísl (och) Eyndr(?) hade … klippt …

Visa originaltolkning och runtext

…[(n) '] uk ' ihul ' uk ' gisl ' uitr ' litu ' a… …

…[(n) '] uk ' ihul ' uk ' gisl ' uitr ' litu ' a… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,6 m h, 0,7 m br (N30cg V-S 30cg Ö) och 0,2 m tj. Triangulär genomskärning. Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter mot V. . (U 1026). Stenen stod tidigare i en hästhage SV om kyrkogården. Flyttades 2020 till placering norr om kyrkogården.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kammen och V-sluttningen av rullstensås (N-S). I gräsbevuxen mark intill kyrkogård . Nivå 30-35 möh.

NÖ delen gränsar intill bogårdsmuren till kyrkogård; N delen löper intill bygräns (Ö-V); V delen gränsar intill Ö långsidan av uthus.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Lena socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.012362
Longitud: 17.722078
Lämnings-ID: L1942:2122
Riksantikvarieämbetets ID: Lena 93:4
Sveriges runinskrifter: U1027 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2122