Runristning SöFv1958;247D, L1984:1459, Hammarby 5:8 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runristning SöFv1958;247D, L1984:1459
Foto av Runristning SöFv1958;247D, L1984:1459
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1.1 m ovan markytan och 0.5 m V om dörr är:1) Människohuvud, av sten, finkornig kvarts i blandning medsandsten, 0.29 m h och 0.2 m br, står ut ur väggen, 0.09 m.(1.15 m över första trappsteget in till kyrkan).1.9 m h över markytan, 0.85 m V om kyrkingången är:2) Ornament från runsten, 0.78 m l och 0.2-0.25 m br.Omedelbart V om och över denna sten är:3) Två stenar, 0.37x0.35 m st och 0.2x0.3 m st. Dessa har en ca 1m dj rand inhuggen 5 cm från kanten i Ö, som är avrundad frånden inhuggna randen.3.25 m över markytan, omedelbart V om ingången till kyrkan är:4) Sten med ornerade djur, ca 0.9 m l och 0.4 m h.0.45 m Ö och 1.03 m över första trappstenen in till kyrkan är:5) Sten, 0.34x0.3 m st. I V kanten är en inhuggen rand, 4.5 cmfrån kanten i V. Från denna rand är stenen avrundad till kanteni V. Stenen liknar stenarna i RAÄ nr 5:3.0.08 m Ö om nr 5 är:6) Ornamenterad del av runsten, 1.12 m l och 0.2-0.28 m br.Ornamenten ifyllda med röd färg.1.55 m Ö om nr 6 och 1 m över markytan är:7) Ornamenterad del av runsten, 0.67 m l och 0.15-0.27 m br.Intill och över V kanten av första fönstret Ö om ingången tillkyrkan är:8) Ornamenterad del av runsten, ca 0.35 m l och ca 0.4 m h.Alla dessa stenar är framtagna vid restaureringen av kyrkan år1954. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hammarby socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I kyrkväggen, intill, V och Ö om huvudingången till kyrkan i SVdelen av S långväggen.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Hammarby socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.405778
Longitud: 16.59452
Lämnings-ID: L1984:1459
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 5:8
Sveriges runinskrifter: SöFv1958;247D (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:1459