Runristning Sö99, L1984:2866, Jäder 99:1 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runristning Sö99, L1984:2866
Foto av Runristning Sö99, L1984:2866
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Bildstensfragment, sandsten, 0,85 x 0,5 m och intill 0,1 m tj. Fragment av flätad drakslinga. Ifylld med svart färg.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Jäder socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I kyrkans vapenhus.

I kyrkans vapenhus.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Jäder socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.409754
Longitud: 16.69049
Lämnings-ID: L1984:2866
Riksantikvarieämbetets ID: Jäder 99:1
Sveriges runinskrifter: Sö99 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Jäder
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:2866