Runristning Sö337, L2002:1638, Torpa 13:1 i Kungsör, Västmanland
Foto av Runristning Sö337, L2002:1638
Foto av Runristning Sö337, L2002:1638
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ödulv gjorde kyrkan.

Visa originaltolkning och runtext

+ øþu(l)fær : (k)ærþe ki(r)(i)k(i)(u)

+ øþu(l)fær : (k)ærþe ki(r)(i)k(i)(u)

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Portal med stenskulptur. En nu igenmurad portal i Ö del av S sida av långhus är: Överst till vänster, man ridande på djur och ett människoansikte samt en runinskrift. Nederst till vänster är ett djur med människoansikte. Överst till höger en man och en kvinna och ett människoansikte. Nederst till höger är ett djur med människoansikte. I den igenmurade ingången är ett djur med männikoansikte.Till vänster om portalen är: Runristning annan. Runhöjd 4 cm. Enligt Södermanlands runinskrifter är stenens höjd 0,60 m och bredd 0,43-0,48 och inskriften är mycket svårtydd. Enligt Stephens:"Gjorde Siki på denna kyrka", enligt Brate:"Öd reste, högg Häggjung" och enligt Svärdström i Fornvännen 1973:14:"Ödulv gjorde kyrkan" .

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Torpa socken i Kungsörs kommun (Västmanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S ytterväggen i Ö del av långhus.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Torpa socken eller Kungsör kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.42183
Longitud: 16.186798
Lämnings-ID: L2002:1638
Riksantikvarieämbetets ID: Torpa 13:1
Sveriges runinskrifter: Sö337 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västmanland
Kommun: Kungsör
Socken: Torpa
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:1638