Runristning Sm70, L1974:5715, Hylletofta 39:1 i Sävsjö, Jönköping
Foto av Runristning Sm70, L1974:5715
Foto av Runristning Sm70, L1974:5715
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

…uþor--uþor(b)(h)fu…-rk…þorkh---…

…uþor--uþor(b)(h)fu…-rk…þorkh---…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristat föremål, stock av furu, 133,5 x 22 x 14 cm. Runorna är 5 cm höga och står på stockens kant och begränsas nedtill av en ristad linje. Stocken förvaras i kyrkans tornkammare. Enligt Smålands runinskrifter består runinskriften, som är avbruten i början och slutet, av i stort sett futharkens början, upprepad 4 gånger på det bevarade stycket.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hylletofta socken i Sävsjö kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


I tornkammaren

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Hylletofta socken eller Sävsjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.404828
Longitud: 14.50645
Lämnings-ID: L1974:5715
Riksantikvarieämbetets ID: Hylletofta 39:1
Sveriges runinskrifter: Sm70 (Smålands runinskrifter)
Plats: Hylletofta kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Furu
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Medeltid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Sävsjö
Socken: Hylletofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:5715