Runristning Sm6, L1953:1060, Skatelöv 400:1 i Alvesta, Kronoberg
Foto av Runristning Sm6, L1953:1060
Foto av Runristning Sm6, L1953:1060
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Bose täljde kyrkan. Bose täljde stenen till skatelövbornas kyrka.

Visa originaltolkning och runtext

bosi : tlhi ¶ kirki ¶ bosi : ta^lh`þ´i sten ¶ til skatma ¶ kirkiu

bosi : tlhi ¶ kirki ¶ bosi : ta^lh`þ´i sten ¶ til skatma ¶ kirkiu

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Skatelöv socken i Alvesta kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


Skatelövs nya kyrka.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Skatelöv socken eller Alvesta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.754962
Longitud: 14.582966
Lämnings-ID: L1953:1060
Riksantikvarieämbetets ID: Skatelöv 400:1
Sveriges runinskrifter: Sm6 (Smålands runinskrifter)
Plats: Skatelövs gamla kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Finkornig rödaktig gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period: Medeltid
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Alvesta
Socken: Skatelöv
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:1060