Runristning Sm50, L1975:9915, Burseryd 175:2 i Gislaved, Jönköping
Foto av Runristning Sm50, L1975:9915
Foto av Runristning Sm50, L1975:9915
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Arinbjörn gjorde mig, Vidkunn präst skrev mig, och här ska (jag) stå en tid.

Visa originaltolkning

: arinbiorn ⁓ gørthe ⁓ mi(k) ⁓¶ uitku^nder ⁓ prest^er ⁓ skref : m(i)(k) :¶ ok ⁓ hær ⁓ skal : um ⁓ st^u^nd ⁓ stanta ⁓

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Dopfunt med runristning, (Kopia! originalet på Statens Historiska Museum) sandsten, 80 cm hög, 82-89 cm i diameter (inne 60 cm och 28 cm djup).På ett av fyra fält på cuppan är inhugget med 5-6 cm stora runor:"Arinbjörn gjorde mig, Vidkunn präst skrev mig, och här skall (jag) stå en tid."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Burseryd socken i Gislaveds kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Burseryd socken eller Gislaved kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.20821
Longitud: 13.2861
Lämnings-ID: L1975:9915
Riksantikvarieämbetets ID: Burseryd 175:2
Sveriges runinskrifter: Sm50 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Gislaved
Socken: Burseryd
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:9915