Runristning Sm49, L1974:691, Burseryd 175:1 i Gislaved, Jönköping
Foto av Runristning Sm49, L1974:691
Foto av Runristning Sm49, L1974:691
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Anno incarnationis Domini millesimo ducentesimo tricesimo octavo erat facta hæc campana. Bero scripsit. / År 1238 efter Herrens födelse tillverkades denna klocka. Björn gjorde inskriften.

Visa originaltolkning

+ annus · inkannacionis : domini : millesimus · ducentisimus : tris^cesimus : oktauus : erat : fakta · ak kampana : bero : s^crp·sit

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Kyrkklocka, lillklocka, enligt uppgift 75 cm hög och 59,5 cm i diameter. Runt klockans nedre del är ett 4 cm brett band med inskrift i runor.
Enligt Smålands runinskrifter är det s.k. spegelskrift och inskriften lyder:"År 1238 efter Herrens födelse tillverkades denna klocka. Björn gjorde inskriften."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Burseryd socken i Gislaveds kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrktornet.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

latin

Vill du se flera runristningar i Burseryd socken eller Gislaved kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.208194
Longitud: 13.285949
Lämnings-ID: L1974:691
Riksantikvarieämbetets ID: Burseryd 175:1
Sveriges runinskrifter: Sm49 (Smålands runinskrifter)
Plats: Burseryds kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Malm
Runristare: Bero
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period: Medeltid
Datering: 1238
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: latin
Eventuellt namn:
Län: Jönköping
Kommun: Gislaved
Socken: Burseryd
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:691