Runristning Sm25, L1953:6617, Älghult 397:1 i Uppvidinge, Kronoberg
Foto av Runristning Sm25, L1953:6617
Foto av Runristning Sm25, L1953:6617
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Älghults kyrka. Torsten i Hagreda …

Visa originaltolkning och runtext

el kirk þusn ¶ i hakʀuþ trn

el kirk þusn ¶ i hakʀuþ trn

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning på ett ca 1 m långt gångjärn från gamla kyrkan. Enligt Smålands runinskrifter har gångjärnsbeslaget suttit som det mellersta på den gamla kyrkans största dörr och flyttades till den nya kyrkan när denna byggdes 1805-06 och förvaras nu i sakrestian. Runorna står i två rader och inskriften som troligen inte har någon språklig innebörd lyder:"elkirkþusn" och "ihakRuþtrn". Det förekommer fiskbensornamentik på gångjärnet.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Älghult socken i Uppvidinge kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Älghult socken eller Uppvidinge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.008448
Longitud: 15.587036
Lämnings-ID: L1953:6617
Riksantikvarieämbetets ID: Älghult 397:1
Sveriges runinskrifter: Sm25 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Uppvidinge
Socken: Älghult
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:6617