Runristning Sm14, L1953:2758, Väckelsång 136:2 i Tingsryd, Kronoberg
Foto av Runristning Sm14, L1953:2758
Foto av Runristning Sm14, L1953:2758
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

fuþorkhf ¶ þorkhf

fuþorkhf ¶ þorkhf

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Väckelsång socken i Tingsryds kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Väckelsång socken eller Tingsryd kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.648206
Longitud: 14.909973
Lämnings-ID: L1953:2758
Riksantikvarieämbetets ID: Väckelsång 136:2
Sveriges runinskrifter: Sm14 (Smålands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Tingsryd
Socken: Väckelsång
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:2758