Runristning ÖlKALM1982;57, L1957:4774, Mörbylånga 46:2 i Mörbylånga, Kalmar
Foto av Runristning ÖlKALM1982;57, L1957:4774
Foto av Runristning ÖlKALM1982;57, L1957:4774
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Joar och Spjall(?) och Eliv och Bove de lät resa stenen efter sin fader Säfus.

Visa originaltolkning och runtext

ioar : au- : sbia- : auk : elifr : auk : bofi : þaiʀ : letu : …-sa : stain ʀ--…- faþ-r sin saifok

ioar : au- : sbia- : auk : elifr : auk : bofi : þaiʀ : letu : …-sa : stain ʀ--…- faþ-r sin saifok

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, plats för.
Enligt 1941 års inventering låg runstenen Mörbylånga 46:1 ursprungligen som lock på av kalkstenshällar uppförd kista 20 m NV om sakristian på kyrkogården.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Mörbylånga socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Mörbylånga socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.519832
Longitud: 16.398564
Lämnings-ID: L1957:4774
Riksantikvarieämbetets ID: Mörbylånga 46:2
Sveriges runinskrifter: ÖlKALM1982;57 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Mörbylånga
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:4774