Runristning ÖlATA430/37;16, L1956:2004, Resmo 88:2 i Mörbylånga, Kalmar
Foto av Runristning ÖlATA430/37;16, L1956:2004
Foto av Runristning ÖlATA430/37;16, L1956:2004
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… (Gud) hjälpe (hans) ande …

Visa originaltolkning och runtext

… : hialbi : a(n)… …

… : hialbi : a(n)… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment sandsten 0,65 x 0,5 m stort och 0,1 m tjockt. Inskriften lyder:"... : hialbi : a(n)..." Fragmentet förvaras för närvarande i redskapshuset vid Resmo k:a. Fragmentet har ingen numrering i Ölands runinskrifter, men har nr 9 hos Bruce Nilsson. Enligt Runverket borde fragmentet ha förts till Fornminnesföreningens samlingar i Kalmar slott, på samma sätt som Öl 4 är placerad där.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Resmo socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Resmo socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.541516
Longitud: 16.444364
Lämnings-ID: L1956:2004
Riksantikvarieämbetets ID: Resmo 88:2
Sveriges runinskrifter: ÖlATA430/37;16 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Resmo
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:2004