Runristning Öl48, L1957:2423, Köping 185:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runristning Öl48, L1957:2423
Foto av Runristning Öl48, L1957:2423
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… Visten efter sin son …

Visa originaltolkning och runtext

… uist[in · -t · sun · sin] …

… uist[in · -t · sun · sin] …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristad kalksten 0,3 x 0,09 m. Ristad med 4 runor (se inventeringsuppslag). Runorna är 9 cm höga. Fragmentet är en del av Öl 48 som sannolikt försvann när den medeltida kyrkan revs 1805, men detta fragment återfanns 1972. Enligt Owe, 2002, sitter stenen inmurad upp och ned i sakristians norra yttermur, 165 cm ovanför marken och runorna lyder:" u ist".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Köping socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkvägg.

Invid dörrposten till dörr till sakristian.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Köping socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.878096
Longitud: 16.719206
Lämnings-ID: L1957:2423
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 185:1
Sveriges runinskrifter: Öl48 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Köping
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:2423