Runristning Öl33, L1956:2344, Runsten 26:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runristning Öl33, L1956:2344
Foto av Runristning Öl33, L1956:2344
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

[ubobb-… ¶ -f---… ¶ -u--… ¶ …----------…]

[ubobb-… ¶ -f---… ¶ -u--… ¶ …----------…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, enligt uppgift inlagd i bron. Bevakas. Enligt Runverket var stenen försvunnen före 1904.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Runsten socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägbro

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Runsten socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.700798
Longitud: 16.697555
Lämnings-ID: L1956:2344
Riksantikvarieämbetets ID: Runsten 26:1
Sveriges runinskrifter: Öl33 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Runsten
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:2344