Runristning Norahällen, U130, L2017:366, Danderyd 15:1 i Danderyd, Stockholm
Foto av Runristning Norahällen, U130, L2017:366
Foto av Runristning Norahällen, U130, L2017:366
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Bjǫrn, Finnviðrs son, lät hugga denna berghäll till minne av Óleifr, hans bror. Han blev förrådd på Finnheiðr. Må Gud hjälpa hans ande. Denna egendom är Finnviðrs söners allodiala jord och familjearv på Elgjastaðir ."

Visa originaltolkning och runtext

biurn ' finuiþaʀ sun lit ' haukua ' hili þisa ' aftiʀ ulaif bruþur sin ' hon uarþ suikuin o f(i)(n)aiþi ' kuþ hialbi on hons ' iʀ þisi biʀ ' þaiʀa uþal uk at(r)fi ' finuþaʀ suno| |o ilhiastaþum

biurn ' finuiþaʀ sun lit ' haukua ' hili þisa ' aftiʀ ulaif bruþur sin ' hon uarþ suikuin o f(i)(n)aiþi ' kuþ hialbi on hons ' iʀ þisi biʀ ' þaiʀa uþal uk at(r)fi ' finuþaʀ suno| |o ilhiastaþum

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, Runslingans höjd 4-7 cm.

Enligt Upplands runinskrifter är ristningens längd 1,90 m och bredd 1,54 m och inskriften lyder:" Björn, Finnvids son, lät hugga denna häll efter Olev, sin broder. Han blev sviken (försåtligt dräpt) på Finnheden. Gud hjälpe hans själ. Denna gård är deras odal och ättarv, Finnvidssönernas på Älgesta.

Inhägnad med järnstaket 1927.
Järnstaketet borttaget 1973.
Skyltad och uppmålad 1973.
Uppmålad 1987.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Danderyd socken i Danderyds kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På berghäll sluttande mot V

Ca 30 m SÖ vägkorsning och ca 7 m. S 15cg Ö gammal logbrygga. 24m SV om hus.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Danderyd socken eller Danderyd kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.404962
Longitud: 18.022306
Lämnings-ID: L2017:366
Riksantikvarieämbetets ID: Danderyd 15:1
Sveriges runinskrifter: U130 (Upplands runinskrifter)
Plats: Nora
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Sten
Runristare: Åsmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Norahällen
Län: Stockholm
Kommun: Danderyd
Socken: Danderyd
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:366