Runristning Nä24, L1981:2396, Glanshammar 153:1 i Örebro, Örebro
Foto av Runristning Nä24, L1981:2396
Foto av Runristning Nä24, L1981:2396
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

<tiu i>

Visa originaltolkning och runtext

tiu i

tiu i

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runinskrift, ornerad ekplanka, vars synliga del är 0,625 m lång, 0,39 m bred och 0,05 m tjock. I plankans kant nedanför ornamentet finns fyra något skadade runor. Runhöjden är 1,5-2,4 sm. Enligt Närkes runinskrift lyder inskriften: "tiu i".
Ornamentiken består på plankornas nu synliga delar av vackert formade koppel med palmetter. I N torngluggen finns en planka med ornamentik.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Glanshammar socken i Örebro kommun (Örebro län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Södra torngluggen

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Glanshammar socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.319305
Longitud: 15.401532
Lämnings-ID: L1981:2396
Riksantikvarieämbetets ID: Glanshammar 153:1
Sveriges runinskrifter: Nä24 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Glanshammar
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:2396