Runristning Limpan, Sö98, L1984:2847, Jäder 84:1 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runristning Limpan, Sö98, L1984:2847
Foto av Runristning Limpan, Sö98, L1984:2847
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… ristade runorna för …

Visa originaltolkning och runtext

f(r)… × risti × run×(i)ʀ

f(r)… × risti × run×(i)ʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runstensfragment, kalksten, runt, 0,35 m diam. Gravklot? med kortkvistrunor. Ristningen vetter utåt. Fragmentet skjuter fram S om från väggen. Kallas "limpan".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Jäder socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkan.
Inmurad i kyrkväggen.
I långhusets S yttersida, 0,3 m V om gravkoret och 2,85 m över markytan.

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Halvklotformig 39 cm i diameter. Källström 2007a:360 anger läsningen f-... × risti × runiR el. ... × risti × runiR f-...

Vill du se flera runristningar i Jäder socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.409613
Longitud: 16.690948
Lämnings-ID: L1984:2847
Riksantikvarieämbetets ID: Jäder 84:1
Sveriges runinskrifter: Sö98 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Jäders kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material: Sandsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Halvklotformig 39 cm i diameter. Källström 2007a:360 anger läsningen f-... × risti × runiR el. ... × risti × runiR f-...
Eventuellt namn: Limpan
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Jäder
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:2847