Runristning L2017:1255, Bro 208:1 i Upplands-Bro, Stockholm
Foto av Runristning L2017:1255
Foto av Runristning L2017:1255
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, från år 1632 eller 1652 (otydlig), 1,52 m h, 0,77 m broch 0,22 m tj. Röd sandsten. Runstenen stod vid rev.inv. 1979tillfälligt uppställd mot S kyrkogårdsmuren under takarbetepå Brokyrka, under vilket tak den vanligen står, i hörnet SV om mötetmellan långhus och vapenhus. Texten var vänd mot muren och kundeej ses men kännas. Årtalsuppgiften är lämnad av kyrkvaktmästarenAxel Karlsson. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan kyrkogård

Se beskrivning

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.505972
Longitud: 17.62665
Lämnings-ID: L2017:1255
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 208:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1255