Runristning L2015:7736, Stockholm 156:1 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runristning L2015:7736
Foto av Runristning L2015:7736
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, sentida, 1,5x0,8 m (Ö-V). Ristningens V del ärtydligast. Enligt excerpter skall ristningen ha tillkommit1905-1906 av dåvarande skolgossen Gösta Storm som kopierat endrakslinga ur Folkskolans Läsebok och försett denna med texten:"Gösta Storm gjorde denna ristning till minne av sommaren1905-1906". T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö-sluttande häll

10 m 30cg om väg

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.31485
Longitud: 18.103696
Lämnings-ID: L2015:7736
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 156:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:7736