Runristning L2015:3971, Turinge 58:1 i Nykvarn, Stockholm
Foto av Runristning L2015:3971
Foto av Runristning L2015:3971
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runristning, sentida i jordfast block 1,2x1 m st. Ristningenbestår av en enkel rad av ca 10 runtecken. Höjd 5 cm. Ristningenvetter nu mot S. Sannolikt gjord i sen tid. Kompl.-81. Anvisad avundertecknad -79.H A I T R. S A L RTidigare känd av ortsbor,Proff. S.B.F Jansson kontakta de jag för 10-tal år sedan omdensamma. Han gissade att någon möjligen osyftat att rista"--(jag)-- heter Karl" Ristare: har ansets en kamrer OLBERS, påNyqvarns Pappersbruk (slutet av 1800-talet) vara. 24-06-81. BorisWredemark. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Turinge socken i Nykvarns kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flackt S sluttande slänt av tomtmark. Vägren

Omedelbart N om enskild sämre körväg (ÖNÖ-VSV) och ca 15 m V omvägkorsning

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Turinge socken eller Nykvarn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.186084
Longitud: 17.43629
Lämnings-ID: L2015:3971
Riksantikvarieämbetets ID: Turinge 58:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Nykvarn
Socken: Turinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:3971