Runristning L2015:2904, Sigtuna 6:3 i Sigtuna, Stockholm
Foto av Runristning L2015:2904
Foto av Runristning L2015:2904
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Sigtuna Fornhem- gammal byggnad och 2a) Nya museet. Blandmuseiföremålen märks fragment efter 7 runstenar, u 398 (?), U 399(?), U 400 (1388), U 401 (96), U 402 (181), U 403 (1253)(?), U404 (1402) (?). Jfr läget 1979. 2b) Lösfyndsamling. Vidöversiktlig genomgång av arkivet på Sigtuna museers arkiv 1979förtecknades bl a: 5 stenyxor, 7 slipstenar, 3 ovalaeldslagningsstenar, 9 kvarnstenar samt av järn:42 pilspetsar, 2spjutspetsar, 25 knivar, 16 yxor och 3 svärd. Flertalet fyndgjorda inom kvarteren: Trekanten, Handelsmannen,Trädgårdsmästaren, Humlegården, Kammakaren och Koppardosan. 3)Runstenssamling: U 389 (vid entren) = tidigare nr 11:1, U 384(utst.hallen). Fragment till 384 funnet 1975 enl. Ola Kyhlberg1979. U 395 (utst hallen) dnr 163/67. U 398 (liggande på gården)?U 403 (utställningshallen) dnr 163/67. U 396 (utställd enligt OKyhlberg1979). Fragment av runstenar enligt arkivkatalog U 399(1401), U 400 (1388), U 401 (96), U 402 (181), (U 403 (1253) seovan), U 404 (1402), U 382 enligt O Kyhlberg 1979: Runstenar iSigtuna. Fragment av runstenar i magasinet U388 9 st, U 386 4 st,U 397 9 st, U 405 4 st. I magasinet ett större Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sigtuna socken i Sigtuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:3) 1 m N 15cg Ö om N gaveln av nr 2

Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runristningar i Sigtuna socken eller Sigtuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.615205
Longitud: 17.71868
Lämnings-ID: L2015:2904
Riksantikvarieämbetets ID: Sigtuna 6:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Sigtuna
Socken: Sigtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2904